twitter facebook rss

Viziunea

În contextul mediului extern și intern analizat, a abordărilor noi în sistemul de învățământ generate de noua legislație, a implementării standardelor de calitate și a derulării procesului de descentralizare, principala preocupare a Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Vaslui este și va fi aceea de a asigura un învățământ de calitate care să răspundă nevoilor tuturor beneficiarilor direcți și indirecți ai actului educațional.

Parafrazând spusele marelui pedagog Maria Montessori, școala noastră își propune să-i educe pe copii nu numai pentru lumea de astăzi, care nu va mai exista când aceștia vor fi mari, ci, în special, pentru lumea de mâine, oferindu-le toate instrumentele pentru adaptarea și integrarea în societatea în schimbare.

Viziunea instituției noastre este realizarea unui învățământ individualizat, menit să permită formarea unui cetățean competent și responsabil, capabil să comunice și să se integreze social, abil și disponibil să învețe pe tot parcursul vieții.

Școala Mihai Eminescu susține o educație în schimbare, orientată spre valori democratice și umaniste asumate de societatea actuală care oferă șansa fiecărui copil, tânăr și cadru didactic de a atinge propria excelență, într-un mediu stimulativ, pentru a deveni un cetățean european activ, într-o societate a cunoașterii, competitivă și dinamică.