twitter facebook rss

Oferta de opționale

Prezența curriculum-ului la decizia școlii în planurile cadru de învățământ constituie o oportunitate. Astfel, se vine în întâmpinarea dorinței unor învățători și profesori, de a depăși conținuturile din trunchiul comun (fapt ce nu se poate realiza în una/două ore pe săptămână), fiind și o dovadă în plus a unui învățământ deschis, consonant cu democratizarea societății noastre.

Curriculumul la decizia școlii reprezintă o expresie a relației dintre cultură și conținuturile educației.

Opționalul deschide noi perspective creativității la nivelul practicii școlare. Cadrul didactic își orientează proiectarea pornind de la obiective clar definite pe care le va urmări pe toată durata desfășurării opționalului, sprijinindu-se pe vehicularea unor conținuturi accesibile elevului, conținuturi construite de către elev, prin aplicarea unor strategii didactice centrate pe nevoile, interesele, deprinderile și abilitățile existente/așteptate.

Tipuri de opționale

Grădiniță : " Micii artiști", " Matematica distractivă", "Limba engleză"

Clasa pregătitoare: "În lumea basmelor", "Traista cu povești "

Clasele primare: "Magia jocului", "Matematica distractivă", "Micul explorator", "Cuvânt, cântec, dans", "Prietenii lui Mate", "Junior calculator", "Limba engleză"

Clasele gimnaziale (VIII): "Prietenul meu calculatorul"