twitter facebook rss

Muzică specializată

În școala noastră, din anul școlar 2000-2001, s-au înființat clase cu program suplimentar de muzică. Pe parcursul acestor ani până în prezent elevii pot studia următoarele instrumente: pian, vioară, clarinet, saxofon, trompetă, trombon, tubă, instrumente de percuție (tobe), instrumente populare (fluier, țambal, acordeon, contrabas).

Puncte tari:

- Pregătirea elevilor este realizată de profesori calificați, specialiști în domeniul instrumental.

- Selectarea copiilor se face în funcție de aptitudinile muzicale native sau dobândite și în funcție de locurile existente în planul de învățământ.

- În planul de școlarizare, în afară de instrumentul principal, elevii studiază obligatoriu Teorie și solfegii și un instrument secundar 1/2oră (pian sau alte instrumente) și ritmică ½ oră, pentru cei din clasele V-VIII, mai puțin cei care studiază instrumentul pian.

Există o bază materială bine structurată pe clase de instrument.