twitter facebook rss

Pregătirea de performanță și pregătirea remedială

Creșterea nivelului de pregătire a corpului profesoral, modernizarea bazei tehnico-materiale a școlii noastre, organizarea de programe educaționale extracurriculare sau/și de sprijin educațional, implicarea familiei, a comunității în activitățile școlii sunt doar câteva dintre metodele prin care școala poate interveni în favoarea îmbunătățirii calității educației și care s-au dovedit în timp a avea efecte pozitive semnificative.

  Astfel, în școala noastră au loc următoarele activități:
 • Pregătire cu elevii la limba franceză în vederea susținerii examenului DELF, nivel A1 și A2, (peste 60 de elevi au obținut această diplomă pe parcursul a cinci ani);
 • Cursul de limba engleză: London Chamber of commerce and industry - prof. Racoviță Gabriel;
 • Matematica prin proiecte - prof. Busuioc Geanina;
 • Ore de pregătire suplimentară la limba și literatura română și matematică cu elevii claselor a VIII-a în vederea susținerii probelor de la Evaluarea Națională;
 • Ore de pregătire suplimentară cu elevii cu rezultate deosebite în vederea Olimpiadelor și Concursurilor școlare și extrașcolare;
 • Ore de pregătire remedială cu elevii cu rezultate scăzute la învățătură;
 • Planuri de intervenție personalizată pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.

Integrarea copiilor cu C.E.S.

Școala noastră își propune să asigure condiții diferențiate și individualizate optime pentru dezvoltarea personală și buna educație a copiilor cu CES.

  Ne propunem:
 • Identificarea cazurilor de copii cu CES pe categorii și sistematizarea nevoilor speciale de educație;
 • Elaborarea în echipe interdisciplinare a planurilor educative și de consiliere pentru copiii cu CES;
 • Intervenția diferențiată și individualizată pentru recuperare și o bună adaptare pe trei paliere: la nivelul claselor în procesul instructiv-educativ, în cadrul activităților alternative de consiliere, la nivelul programelor educative extrașcolare și extracurriculare în vederea realizării educației incluzive;
 • Consilierea familiei și asigurarea funcționalității parteneriatului educațional interdisciplinar pentru copiii cu CES: familie - educatori - medici - logopezi - psihologi.

  Resurse și dotări ale școlii pentru educația incluzivă:
 • cabinet psihologic dotat cu aparatură modernă,
 • personal calificat și cu experiență în domeniu.