twitter facebook rss

Misiunea

Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Vaslui satisface nevoia elevului de a fi performant, integrat în colectiv și autonom. Echipa managerială și cadrele didactice constituie o comunitate școlară adaptată schimbărilor societății, a cărei misiune este să:

- dezvolte la elevi abilități, deprinderi și competențe care să le permită să-și găsească locul și menirea socială pornind de la premiza că fiecare elev este unic, iar menirea noastră este de a identifica, valorifica și valoriza potențialul fiecăruia;

- valorifice pregătirea profesională a cadrelor didactice prin utilizarea unui demers didactic modern și eficient într-un mediu motivant având ca efect asigurarea progresului individual al elevului;

- diversifice oferta curriculară prin introducerea unor discipline opționale pe baza solicitării beneficiarilor care să aibă ca efect compatibilizarea nevoilor comunității cu scopurile educaționale ale unității școlare;

- modernizeze baza materială astfel încât aceasta să faciliteze dobândirea de achiziții și formarea de competențe la elevi precum și maximizarea potențialului profesional al cadrelor didactice;

- educe elevii pentru a deveni cetățeni activi și responsabili prin implicarea în activități extracurriculare, proiecte educaționale (locale, naționale și internaționale).

Școala noastră își asumă rolul de inițiator, susținător și catalizator al comunității în domeniul educației pentru mediu și dezvoltării durabile.