twitter facebook rss

Clasele pregătitoare

În școala noastră funcționează trei clase pregătitoare, acestea beneficiind de cadre didactice calificate, care au participat la cursuri de formare în acest scop. Clasele noastre dispun de cele mai bune condiții, oferind un mediu prietenos, specific școlarilor mici și propice învățării.

Sălile de clasă au spațiul bine organizat, există mobilier modular, vestiare, saltele, spațiu de joacă, spații pentru expunerea lucrărilor elevilor (panouri, etajere), mijloace didactice.

Clasa pregătitoare facilitează trecerea de la grădiniță la activitățile școlare.

Metoda de abordare integrată a conținuturilor lasă mai multă libertate de exprimare și de acțiune. Activitățile integrate ajută elevii să învețe într-o manieră aparte, fiecare etapă fiind legată de cea precedentă.

În cadrul programului zilnic, un rol important îl ocupă întâlnirea de dimineață, un moment prin care se exersează deprinderi și abilități importante, se creează o atmosferă vioaie, prietenoasă. Activitatea de grup accentuează cooperarea, exprimarea liberă, comunicarea, învățarea.

Pe parcursul clasei pregătitoare, copilul nu primește note sau calificative, folosindu-se doar modalități de stimulare, și de încurajare. Evaluarea copilului se face la sfârșitul anului școlar printr-un raport scris întocmit de învățător.